Skip to main content

Dubleza značenje

Šta znači Dubleza


Dubleza

latinica:

Definicija i značenje reči Dubleza (od francuske reči: doubleuse) mašina za upredanje (u tkačkoj industriji); dubler

Reč Dubleza napisana unazad: azelbud

Dubleza se sastoji od 7 slova.

sta je Dubleza

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d