Skip to main content

Dubioza značenje

šta znači Dubioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubioza (latinski dubiosa) nešto što je sumnjivo, neizvesno; naročito: sumnjivo istraživanje, neizvesna i nesigurna naplata nekog duga.

Reč Dubioza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. дубиоса) нешто што је сумњиво, неизвесно; нарочито: сумњиво истраживање, неизвесна и несигурна наплата неког дуга.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d