Skip to main content

Dubioza značenje

Šta znači Dubioza


Dubioza

latinica:

Definicija i značenje reči Dubioza (latinski dubiosa) nešto što je sumnjivo, neizvesno; naročito: sumnjivo istraživanje, neizvesna i nesigurna naplata nekog duga.

Reč Dubioza napisana unazad: azoibud

Dubioza se sastoji od 7 slova.

sta je Dubioza

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d