Skip to main content

Dubiozan značenje

šta znači Dubiozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubiozan (latinski dubiosus) sumnjiv, podozriv, neizvestan, koji je u pitanju.

Reč Dubiozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. дубиосус) сумњив, подозрив, неизвестан, који је у питању.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d