Skip to main content

Dubitacija značenje

Šta znači Dubitacija


Dubitacija

latinica:

Definicija i značenje reči Dubitacija (latinski "dubitatio) sumnjanje, dvoumljenje, dvoumica, neizvesnost; dvoumljenje, kolebanje, oklevanje, neodlučnost.

Reč Dubitacija napisana unazad: ajicatibud

Dubitacija se sastoji od 10 slova.

sta je Dubitacija

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d