Skip to main content

Dubitativan značenje

Šta znači Dubitativan


Dubitativan

latinica:

Definicija i značenje reči Dubitativan (latinski dubitare sumnjati, od francuske reči: dubitatif) sumnjiv, podozriv, sklon sumnjanju, koji sumnja; koji pokazuje (ili: izražava) sumnju.

Reč Dubitativan napisana unazad: navitatibud

Dubitativan se sastoji od 11 slova.

sta je Dubitativan

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d