Skip to main content

Dubitirati značenje

Šta znači Dubitirati


Dubitirati

latinica:

Definicija i značenje reči Dubitirati (latinski dubitare) sumnjati, dvoumiti se, ne biti u što siguran, biti u neizvesnosti.

Reč Dubitirati napisana unazad: itaritibud

Dubitirati se sastoji od 10 slova.

sta je Dubitirati

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d