Skip to main content

Dubitirati značenje

šta znači Dubitirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubitirati (latinski dubitare) sumnjati, dvoumiti se, ne biti u što siguran, biti u neizvesnosti.

Reč Dubitirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дубитаре) сумњати, двоумити се, не бити у што сигуран, бити у неизвесности.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d