Skip to main content

Dubl značenje

šta znači Dubl

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubl (fr. double) dvostruk, dvogub; na filmu: svaki kadar u ponovnom snimanju iste slike.

Reč Dubl sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. доубле) двострук, двогуб; на филму: сваки кадар у поновном снимању исте слике.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d