Skip to main content

Dubl značenje

Šta znači Dubl


Dubl

latinica:

Definicija i značenje reči Dubl (od francuske reči: double) dvostruk, dvogub; na filmu: svaki kadar u ponovnom snimanju iste slike.

Reč Dubl napisana unazad: lbud

Dubl se sastoji od 4 slova.

sta je Dubl

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d