Skip to main content

Dubler značenje

šta znači Dubler

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubler (fr. doubleur) l. lice koje u pozorištu a naročito na filmu zamenjuje glavnog junaka u izvođenju opasnih scena (kaskader); 2. v. dubleza.

Reč Dubler sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. доублеур) л. лице које у позоришту а нарочито на филму замењује главног јунака у извођењу опасних сцена (каскадер); 2. в. дублеза.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d