Skip to main content

Dubler značenje

Šta znači Dubler


Dubler

latinica:

Definicija i značenje reči Dubler (od francuske reči: doubleur) l. lice koje u pozorištu a naročito na filmu zamenjuje glavnog junaka u izvođenju opasnih scena (kaskader); 2. v. dubleza.

Reč Dubler napisana unazad: relbud

Dubler se sastoji od 6 slova.

sta je Dubler

Slično:
Šta znači Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Šta znači Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Šta znači Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Šta znači Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Šta znači Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Šta znači Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...