Skip to main content

Due značenje

šta znači Due

Na latinici: Definicija i značenje reči Due (ital. due, latinski duo) dva; muz. due volte (ital. due volte) dvaput; a due ili a due voći(ital. a due voci) za dva glasa, dvogla-sno; a due korde (ital. a due corde) na dve, sa dve žice.

Reč Due sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (итал. дуе, лат. дуо) два; муз. дуе волте (итал. дуе волте) двапут; а дуе или а дуе воћи(итал. а дуе воци) за два гласа, двогла-сно; а дуе корде (итал. а дуе цорде) на две, са две жице.


Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva glasa, dvogl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo d