Skip to main content

Duečento značenje

šta znači Duečento

Na latinici: Definicija i značenje reči Duečento (ital. duecento) u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v.

Reč Duečento sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. дуеценто) у италијанској историји уметности назив за ХШ в.


Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva glasa, dvogl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo d