Skip to main content

Duel značenje

šta znači Duel

Na latinici: Definicija i značenje reči Duel (latinski duellum,od francuske reči: duel) dvoboj, megdan.

Reč Duel sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. дуеллум, фр. дуел) двобој, мегдан.


Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva glasa, dvogl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo d