Skip to main content

Duelant značenje

šta znači Duelant

Na latinici: Definicija i značenje reči Duelant (latinski duellans) onaj koji vodi dvoboj, megdandžija.

Reč Duelant sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. дуелланс) онај који води двобој, мегданджија.


Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva glasa, dvogl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo d