Skip to main content

Duelirati se značenje

Šta znači Duelirati se


Duelirati se

latinica:

Definicija i značenje reči Duelirati se (latinski duellare) imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju.

Reč Duelirati se napisana unazad: es itarileud

Duelirati se se sastoji od 12 slova.

sta je Duelirati se

Slično:
Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva gl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo d