Skip to main content

Duelirati se značenje

šta znači Duelirati se

Na latinici: Definicija i značenje reči Duelirati se (latinski duellare) imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju.

Reč Duelirati se sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. дуелларе) имати с неким двобој, тући се у двобоју.


Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva glasa, dvogl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo d