Skip to main content

Duet značenje

Šta znači Duet

Na latinici: Definicija i značenje reči Duet (ital. duetto) muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje.

Reč Duet napisana unazad: teud

Duet se sastoji od 4 slova.

Šta je Duet

На Ћирилици: (итал. дуетто) муз. певање у два гласа; свирање удвоје.

Slično: 
Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva glasa, dvogl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo D