Skip to main content

Duet značenje

šta znači Duet

Na latinici: Definicija i značenje reči Duet (ital. duetto) muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje.

Reč Duet sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. дуетто) муз. певање у два гласа; свирање удвоје.


Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Duel dvoboj, megdan....
Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva glasa, dvogl...
Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....
Sve reči na slovo d