Skip to main content

Duet

Šta znači Duet


Duet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Duet (od italijanske reči: duetto) muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje.

Reč Duet napisana unazad: teud

Duet se sastoji od 4 slova.

sta je Duet

Slično:
Šta znači Duečento u italijanskoj istoriji umetnosti naziv za HŠ v....
Šta znači Duelirati se imati s nekim dvoboj, tući se u dvoboju....
Šta znači Duelant onaj koji vodi dvoboj, megdandžija....
Šta znači Duel dvoboj, megdan....
Šta znači Due dva; muz. due volte dvaput; a due ili a due voći za dva gl...
Šta znači Duet muz. pevanje u dva glasa; sviranje udvoje....