Skip to main content

Eficijencija značenje

Šta znači Eficijencija


Eficijencija

latinica:

Definicija i značenje reči Eficijencija (latinski efficientia) dejstvenost; delatnost, radinost.

Reč Eficijencija napisana unazad: ajicnejicife

Eficijencija se sastoji od 12 slova.

sta je Eficijencija

Slično:
Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. p...
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva stra...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim...
Sve reči na slovo e