Skip to main content

Efikasan značenje

šta znači Efikasan

Na latinici: Definicija i značenje reči Efikasan (fr. efficace) dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan.

Reč Efikasan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. еффицаце) дејствен, успешан, снажан, од дејства, делатан.


Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. pod kauza....
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotov...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim klancem ...
Sve reči na slovo e