Skip to main content

Efijaltes značenje

šta znači Efijaltes

Na latinici: Definicija i značenje reči Efijaltes (od grčke reči: ephialtes)medicina: mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotovo davi bolesnika.

Reč Efijaltes sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. епхиалтес) мед. мора, осећање притиска при спавању, које улива страх и готово дави болесника.


Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. pod kauza....
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotov...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim klancem ...
Sve reči na slovo e