Skip to main content

Efijaltes značenje

Šta znači Efijaltes


Efijaltes

latinica:

Definicija i značenje reči Efijaltes (od grčke reči: ephialtes) medicina: mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotovo davi bolesnika.

Reč Efijaltes napisana unazad: setlajife

Efijaltes se sastoji od 9 slova.

sta je Efijaltes

Slično:
Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. p...
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva stra...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim...
Sve reči na slovo e