Skip to main content

Eficijentan značenje

šta znači Eficijentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Eficijentan (latinski efficiens) dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens (latinski causa efficiens) v. pod kauza.

Reč Eficijentan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. еффициенс) дејствен, успешан, делатан, извршан; кауза ефицијенс (лат. цауса еффициенс) в. под кауза.


Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. pod kauza....
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotov...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim klancem ...
Sve reči na slovo e