Skip to main content

Eficijentan značenje

Šta znači Eficijentan


Eficijentan

latinica:

Definicija i značenje reči Eficijentan (latinski efficiens) dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens (latinski causa efficiens) v. pod kauzvik:

Reč Eficijentan napisana unazad: natnejicife

Eficijentan se sastoji od 11 slova.

sta je Eficijentan

Slično:
Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. p...
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva stra...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim...
Sve reči na slovo e