Skip to main content

Efikasnost značenje

šta znači Efikasnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Efikasnost (latinski efficacitas) dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost.

Reč Efikasnost sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. еффицацитас) дејственост, делатност, радиност, успешност.


Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. pod kauza....
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotov...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim klancem ...
Sve reči na slovo e