Skip to main content

Efijalt značenje

Šta znači Efijalt


Efijalt

latinica:

Definicija i značenje reči Efijalt (od grčke reči: Ephialtes) Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim klancem pokazao put i doveo ih iza leđa hrabrom spartanskom kralju Leonidi i njegovim Spartancima; simbol odvratnog i prezrenog izdajnika otadžbine.

Reč Efijalt napisana unazad: tlajife

Efijalt se sastoji od 7 slova.

sta je Efijalt

Slično:
Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. p...
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva stra...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim...
Sve reči na slovo E