Skip to main content

Šta znači Efidroza značenje reči


Efidroza

latinica:

Definicija i značenje reči Efidroza (od grčke reči: epi, idroo znojim se) medicina: prekomerno znojenje.

Reč Efidroza napisana unazad: azordife

Efidroza se sastoji od 8 slova.

sta je Efidroza

Slično:
Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. p...
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva stra...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim...
Sve reči na slovo e