Skip to main content

Efidroza značenje

šta znači Efidroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Efidroza (od grčke reči: epi-, idroo znojim se)medicina: prekomerno znojenje.

Reč Efidroza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. епи-, идроо знојим се) мед. прекомерно знојење.


Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. pod kauza....
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotov...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim klancem ...
Sve reči na slovo e