Skip to main content

Ćele-kula značenje

šta znači Ćele-kula

Na latinici: Definicija i značenje reči Ćele-kula (pere.) „Kula od glava", strašan spomenik turskog varvarstva koji su Turci podigli kod Niša od lubanja Srba poginulih 1809.godina: pri opsadi Niša, kada je herojski poginuo resavski junak Stevan Sinđelić.

Reč Ćele-kula sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (пере.) „Кула од глава", страшан споменик турског варварства који су Турци подигли код Ниша од лубања Срба погинулих 1809. год. при опсади Ниша, када је херојски погинуо ресавски јунак Стеван Синђелић.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e