Skip to main content

Eleuteriomanija značenje

šta znači Eleuteriomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eleuteriomanija (od grčke reči: eleutheria sloboda, mam-a pomama, ludilo) zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom.

Reč Eleuteriomanija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. елеутхериа слобода, мам-а помама, лудило) занос за слободом, претерано одушевљавање слободом.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e