Skip to main content

Elefantofag značenje

šta znači Elefantofag

Na latinici: Definicija i značenje reči Elefantofag (od grčke reči: elephas, phagos žderač) onaj koji jede slonove, slonožder.

Reč Elefantofag sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. елепхас, пхагос ждерач) онај који једе слонове, слонождер.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e