Skip to main content

Elenhus značenje

šta znači Elenhus

Na latinici: Definicija i značenje reči Elenhus (od grčke reči:) sadržaj, pregled sadržine, registar; logika: ignoracio elenhi(latinski igno-ratio elenchi) pogreška u dokazivanju koja se sastoji u tome što se ono što treba dokazati ili pobiti prenebregava, igno-riše, a dokazuje se ili pobija nešto drugo.

Reč Elenhus napisana unazad: elenhus i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч.) садржај, преглед садржине, регистар; лог. игнорацио еленхи(лат. игно-ратио еленцхи) погрешка у доказивању која се састоји у томе што се оно што треба доказати или побити пренебрегава, игно-рише, а доказује се или побија нешто друго.

Slično: 
Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e