Skip to main content

Eleometar značenje

šta znači Eleometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Eleometar (od grčke reči: elaion, metron) aparat za merenje specifične težine masnih ulja.

Reč Eleometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. елаион, метрон) апарат за мерење специфичне тежине масних уља.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e