Skip to main content

Eleografija značenje

šta znači Eleografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eleografija (od grčke reči: elaion maslinovo ulje, grapho pišem, slikam) slikanje masnim? bojama.

Reč Eleografija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. елаион маслиново уље, грапхо пишем, сликам) сликање масним? бојама.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e