Skip to main content

Elefantijazis značenje

šta znači Elefantijazis

Na latinici: Definicija i značenje reči Elefantijazis (od grčke reči: elephas slon)medicina: znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izazvano tvrdim i hroničnim edemomkože, najviši stepen krastavosti, bolest kod koje su noge prevučene nekom koricom sličnom slonovoj koži.

Reč Elefantijazis sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. елепхас слон) мед. знатно увећање запремине једног уда или једног дела тела изазвано тврдим и хроничним едемомкоже, највиши степен краставости, болест код које су ноге превучене неком корицом сличном слоновој кожи.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e