Skip to main content

Elegantan

Šta znači Elegantan


Elegantan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Elegantan (latinski elegans) za ljude; otmen, gospodski, lep, fin, sa puno ukusa; o stvarima: lepa, ukusna, otmena, kitnjasta; elegantan svet obrazovano, fino, otmeno društvo.

Reč Elegantan napisana unazad: natnagele

Elegantan se sastoji od 9 slova.

sta je Elegantan

Slično:
Šta znači Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Šta znači Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela ...
Šta znači Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Šta znači Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Šta znači Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Šta znači Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi...