Skip to main content

Elegantan značenje

šta znači Elegantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Elegantan (latinski elegans) za ljude; otmen, gospodski, lep, fin, sa puno ukusa; o stvarima: lepa, ukusna, otmena, kitnjasta; elegantan svet obrazovano, fino, otmeno društvo.

Reč Elegantan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. елеганс) за људе; отмен, господски, леп, фин, са пуно укуса; о стварима: лепа, укусна, отмена, китњаста; елегантан свет образовано, фино, отмено друштво.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e