Skip to main content

Elektrana značenje

šta znači Elektrana

Na latinici: Definicija i značenje reči Elektrana (od grčke reči: elektron ćilibar) fabrika koja proizvodi električnu energiju, „munjara".

Reč Elektrana sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. електрон ћилибар) фабрика која производи електричну енергију, „муњара".


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
Sve reči na slovo e