Skip to main content

Elektrana

Šta znači Elektrana


Elektrana značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Elektrana (od grčke reči: elektron ćilibar) fabrika koja proizvodi električnu energiju, „munjara".

Reč Elektrana napisana unazad: anartkele

Elektrana se sastoji od 9 slova.

sta je Elektrana

Slično:
Šta znači Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Šta znači Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela ...
Šta znači Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Šta znači Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Šta znači Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Šta znači Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi...