Skip to main content

Elementaran

Šta znači Elementaran


Elementaran značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Elementaran (latinski elementarius) koji spada u elemente, početni, prapočetni, osnovni, bitni, glavni; elementarna vatra pravatra, glavni izvor toplote; elementaran događaj onaj koji izazivaju prirodne sile, npr. provala oblaka; elementarna knjiga osnovna knjiga, početnica, bukvar; elementarne funkcije psihologiji: osnovne delatnosti duše; elementarna znanja osnovna (ili: početna, bitna) znanja; elementarne sile prirodne sile.

Reč Elementaran napisana unazad: naratnemele

Elementaran se sastoji od 11 slova.

sta je Elementaran

Slično:
Šta znači Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Šta znači Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela ...
Šta znači Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Šta znači Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Šta znači Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Šta znači Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi...