Skip to main content

Elementaran značenje

šta znači Elementaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Elementaran (latinski elementarius) koji spada u elemente, početni, prapočetni, osnovni, bitni, glavni; elementarna vatra prava-tra, glavni izvor toplote; elementaran događaj onaj koji izazivaju prirodne sile, npr. provala oblaka; elementarna knjiga osnovna knjiga, početnica, bukvar; ele-mentarne funkcije psihologiji: osnovne delatnosti duše; elementarna znanja osnovna (ili: početna, bitna) znanja; elementarne sile prirodne sile.

Reč Elementaran sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. елементариус) који спада у елементе, почетни, прапочетни, основни, битни, главни; елементарна ватра права-тра, главни извор топлоте; елементаран догађај онај који изазивају природне силе, нпр. провала облака; елементарна књига основна књига, почетница, буквар; еле-ментарне функције псих. основне делатности душе; елементарна знања основна (или: почетна, битна) знања; елементарне силе природне силе.


Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izaz...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Elenhus sadržaj, pregled sadržine, registar; log. ignoracio elenhi pogreška ...
  • 2022-06-27 01:50:56

    Goga

    Pa i nemam koment. Iskreno? Samo da probam da li ovo uredno radi.

  • 2022-06-27 01:52:34

    Goga

    Samo da vidim kako ovo radi ? Pa cemo vidjeti dalje. Ok?

Sve reči na slovo e