Skip to main content

Epicentar značenje

šta znači Epicentar

Na latinici: Definicija i značenje reči Epicentar (od grčke reči: epi-, kentron, latinski centrum središte) površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore koje se nalazi vertikalno iznad hipocen-tra,to jest mesta u kamenoj Zemljinoj kori u kojem je izvor zemljotresa.

Reč Epicentar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. епи-, кентрон, лат. центрум средиште) површинско средиште; кол. оно место на површини камене Земљине коре које се налази вертикално изнад хипоцен-тра, тј. места у каменој Земљиној кори у којем је извор земљотреса.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e