Skip to main content

Epicikl značenje

šta znači Epicikl

Na latinici: Definicija i značenje reči Epicikl (od grčke reči: epi-, kyklos krug)astronomija: mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga (u Ptolomejevu geocen-tričnom sistemu taj drugi krug je veći, zvani deferent); geocentrična putanja planete; pr. epicikličan.

Reč Epicikl sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. епи-, кyклос круг) астр. мали круг чије се средиште креће обимом некога другога круга (у Птоломејеву геоцен-тричном систему тај други круг је већи, звани деферент); геоцентрична путања планете; пр. епицикличан.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e