Skip to main content

Epicenum značenje

šta znači Epicenum

Na latinici: Definicija i značenje reči Epicenum (od grčke reči: epikoinos, latinski epicoenum) gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski.

Reč Epicenum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. епикоинос, лат. епицоенум) гран. реч која вреди за оба рода, и мушки и женски.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e