Skip to main content

Epicikloida značenje

šta znači Epicikloida

Na latinici: Definicija i značenje reči Epicikloida (od grčke reči: epi-, kyklos eidos oblik) kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlja sa spoljne strane jednog nepomičnog kruga.

Reč Epicikloida sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. епи-, кyклос еидос облик) крива линија коју описује једна тачка на обиму круга који се котрља са спољне стране једног непомичног круга.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e