Skip to main content

Epiheirema značenje

šta znači Epiheirema

Na latinici: Definicija i značenje reči Epiheirema (od grčke reči: epicheirema) mog. zaključivanje, dokazivanje; retorika: nagomilavanje zaključaka ili dokaza na kraju govora, završetak govora u kojem svaki stav ima i svoj dokaz; epiherema.

Reč Epiheirema sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. епицхеирема) мог. закључивање, доказивање; рет. нагомилавање закључака или доказа на крају говора, завршетак говора у којем сваки став има и свој доказ; епихерема.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e