Skip to main content

Epihroza značenje

šta znači Epihroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Epihroza (od grčke reči: epfchrosis prebojenje)medicina: osip po koži u boji.

Reč Epihroza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. епфцхросис пребојење) мед. осип по кожи у боји.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e