Skip to main content

Epidemija

Šta znači Epidemija


Epidemija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Epidemija (od grčke reči: demos narod, epidemia raširenje bolesti) medicina: bolest koja vlada nekim krajem, zarazna bolest, zaraza, rednja, narodna bolest; u užem smislu: bolest koja je došla spolja i neko vreme vladala u nekom kraju, no bolest od koje taj kraj inače ne pati; suprotno: endemija.

Reč Epidemija napisana unazad: ajimedipe

Epidemija se sastoji od 9 slova.

sta je Epidemija

Slično:
Šta znači Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji...
Šta znači Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugo...
Šta znači Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Šta znači Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zem...
Šta znači Epihroza med. osip po koži u boji....
Šta znači Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaklju...