Skip to main content

Epidemija značenje

šta znači Epidemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Epidemija (od grčke reči: demos narod, epidemia raši-renje bolesti)medicina: bolest koja vlada nekim krajem, zarazna bolest, zaraza, rednja, narodna bolest; u užem smislu: bolest koja je došla spolja i neko vreme vladala u nekom kraju, no bolest od koje taj kraj inače ne pati;suprotno: endemija.

Reč Epidemija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. демос народ, епидемиа раши-рење болести) мед. болест која влада неким крајем, заразна болест, зараза, редња, народна болест; у ужем смислу: болест која је дошла споља и неко време владала у неком крају, но болест од које тај крај иначе не пати; супр. ендемија.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e