Skip to main content

Epifiza

Šta znači Epifiza


Epifiza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Epifiza (od grčke reči: epiphysis priraštaj, produžak, epiphyomai) rastem na, uhvatim se za; anatomija: koštana jabučica, okrajci dugih kostiju; mala endokrina žlezda koja se nalazi na zadnjem delu srednje komore mozga, važna za razvitak telesnih i spolnih osobina čoveka, naročito po tome što reguliše i koči prerano razvijanje spolnih obeležja

Reč Epifiza napisana unazad: azifipe

Epifiza se sastoji od 7 slova.

sta je Epifiza

Slično:
Šta znači Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji...
Šta znači Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugo...
Šta znači Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Šta znači Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zem...
Šta znači Epihroza med. osip po koži u boji....
Šta znači Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaklju...