Skip to main content

Epigramski značenje

šta znači Epigramski

Na latinici: Definicija i značenje reči Epigramski (od grčke reči:) u obliku epigrama;figurativno: zajedljivo, satirično; kratko i jasno, kao u epigramu.

Reč Epigramski sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) у облику епиграма; фиг. заједљиво, сатирично; кратко и јасно, као у епиграму.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e