Skip to main content

Epigramski značenje

Šta znači Epigramski


Epigramski

latinica:

Definicija i značenje reči Epigramski (od grčke reči:) u obliku epigrama; figurativno: zajedljivo, satirično; kratko i jasno, kao u epigramu.

Reč Epigramski napisana unazad: iksmargipe

Epigramski se sastoji od 10 slova.

sta je Epigramski

Slično:
Šta znači Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji...
Šta znači Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugo...
Šta znači Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Šta znači Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zem...
Šta znači Epihroza med. osip po koži u boji....
Šta znači Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaklju...