Skip to main content

Epilepsija značenje

šta znači Epilepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Epilepsija (od grčke reči: epi-lembano, epilepsia) med, padajuća bolest, padavica, gora, velika bolja, gorska bolest.

Reč Epilepsija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. епи-лембано, епилепсиа) мед, падајућа болест, падавица, гора, велика боља, горска болест.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e