Skip to main content

Epilepsija značenje

Šta znači Epilepsija


Epilepsija

latinica:

Definicija i značenje reči Epilepsija (od grčke reči: epilembano, epilepsia) med, padajuća bolest, padavica, gora, velika bolja, gorska bolest.

Reč Epilepsija napisana unazad: ajispelipe

Epilepsija se sastoji od 10 slova.

sta je Epilepsija

Slično:
Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugo...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zem...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaklju...
Sve reči na slovo E