Skip to main content

Epilepticar značenje

šta znači Epilepticar

Na latinici: Definicija i značenje reči Epilepticar (od grčke reči: epileptikos)medicina: onaj koji pati od padavice, padavičar.

Reč Epilepticar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. епилептикос) мед. онај који пати од падавице, падавичар.


Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji se kotrlj...
Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugoga kruga ...
Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zemljine kore...
Epihroza med. osip po koži u boji....
Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaključaka ili d...
Sve reči na slovo e