Skip to main content

Epilepticar

Šta znači Epilepticar


Epilepticar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Epilepticar (od grčke reči: epileptikos) medicina: onaj koji pati od padavice, padavičar.

Reč Epilepticar napisana unazad: racitpelipe

Epilepticar se sastoji od 11 slova.

sta je Epilepticar

Slično:
Šta znači Epicikloida kriva linija koju opisuje jedna tačka na obimu kruga koji...
Šta znači Epicikl astr. mali krug čije se središte kreće obimom nekoga drugo...
Šta znači Epicenum gran. reč koja vredi za oba roda, i muški i ženski....
Šta znači Epicentar površinsko središte; kol. ono mesto na površini kamene Zem...
Šta znači Epihroza med. osip po koži u boji....
Šta znači Epiheirema mog. zaključivanje, dokazivanje; ret. nagomilavanje zaklju...