Skip to main content

Ešafo značenje

Šta znači Ešafo

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešafo (fr. echafaud) skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna.

Reč Ešafo napisana unazad: ofaše

Ešafo se sastoji od 5 slova.

Šta je Ešafo

На Ћирилици: (фр. ецхафауд) скела, губилиште, гиљотина; смртна казна.

Slično: 
Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, naročito ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nestalnost, po...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnovi....
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e