Skip to main content

Ešafo značenje

Šta znači Ešafo


Ešafo

latinica:

Definicija i značenje reči Ešafo (od francuske reči: echafaud) skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna.

Reč Ešafo napisana unazad: ofaše

Ešafo se sastoji od 5 slova.

sta je Ešafo

Slično:
Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nest...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnov...
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e