Skip to main content

Ešampirati značenje

Šta znači Ešampirati


Ešampirati

latinica:

Definicija i značenje reči Ešampirati (od francuske reči: echampir) slikarstvo: svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnovi.

Reč Ešampirati napisana unazad: itaripmaše

Ešampirati se sastoji od 10 slova.

sta je Ešampirati

Slično:
Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nest...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnov...
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e