Skip to main content

Ešampirati značenje

šta znači Ešampirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešampirati (fr. echampir)slikarstvo: svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnovi.

Reč Ešampirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. ецхампир) слик. светлошћу и сенчењем појачати слику на њеној основи.


Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, naročito ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nestalnost, po...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnovi....
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e