Skip to main content

Ešak značenje

Šta znači Ešak

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešak uzbuđenost, ekstaza.

Reč Ešak napisana unazad: kaše

Ešak se sastoji od 4 slova.

Šta je Ešak

На Ћирилици: узбуђеност, екстаза.

Slično: 
Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, naročito ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nestalnost, po...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnovi....
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e