Skip to main content

Ešak značenje

Šta znači Ešak


Ešak

latinica:

Definicija i značenje reči Ešak uzbuđenost, ekstaza.

Reč Ešak napisana unazad: kaše

Ešak se sastoji od 4 slova.

sta je Ešak

Slično:
Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nest...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnov...
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e