Skip to main content

Ešafodaža značenje

Šta znači Ešafodaža


Ešafodaža

latinica:

Definicija i značenje reči Ešafodaža (od francuske reči: echafaudage) podizanje (ili: građenje, nameštanje) skele; vojska: skela, skela od kolja.

Reč Ešafodaža napisana unazad: ažadofaše

Ešafodaža se sastoji od 9 slova.

sta je Ešafodaža

Slično:
Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nest...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnov...
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e