Skip to main content

Ešarpa

Šta znači Ešarpa


Ešarpa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ešarpa (od francuske reči: echarpe) vojska: oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, naročito svečane, dužnosti; pojas, tkanica, opasač; kosi udarac; uzani šal od flora ili slične materije; pucati an ešarp (od francuske reči: en echarpe) pucati koso (ili: sa strane, zboka).

Reč Ešarpa napisana unazad: apraše

Ešarpa se sastoji od 6 slova.

sta je Ešarpa

Slično:
Šta znači Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Šta znači Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Šta znači Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, ...
Šta znači Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nest...
Šta znači Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnov...
Šta znači Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...