Skip to main content

Ešanada značenje

šta znači Ešanada

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešanada (fr. echappade) pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca (kada se rezaljke oklizne pa ode ustranu);figurativno: nestalnost, površnost, brzopletost.

Reč Ešanada sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. ецхаппаде) погрешан потез, погрешан зарез код бакрорезаца (када се резаљке оклизне па оде устрану); фиг. несталност, површност, брзоплетост.


Ešafodaža podizanje skele; voj. skela, skela od kolja....
Ešafo skela, gubilište, giljotina; smrtna kazna. ...
Ešarpa voj. oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, naročito ...
Ešanada pogrešan potez, pogrešan zarez kod bakrorezaca ; fig. nestalnost, po...
Ešampirati slik. svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnovi....
Ešak uzbuđenost, ekstaza. ...
Sve reči na slovo e