Skip to main content

Fotelja značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. fauteuil) 1. udobna naslonjača, počasna stolica; 2. u Francuskoj: sedište ili mesto u Francuskoj akademiji; 3. ministarski položaj.

Reč Fotelja napisana unazad: ajletof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. фаутеуил) 1. удобна наслоњача, почасна столица; 2. у Француској: седиште или место у Француској академији; 3. министарски положај.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f