Skip to main content

Fotocinkografija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, grapho crtam, slikam,od nemačke reči: Zink) prenošenje fotografije na cinkanu ploču.

Reč Fotocinkografija napisana unazad: ajifargoknicotof i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, грапхо цртам, сликам, нем. Зинк) преношење фотографије на цинкану плочу.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f